Groeitrajecten

 
Wat is het verschil tussen een coach en een consultant?

Een coach geeft in principe geen advies en dat is meteen het belangrijkste verschil met een consultant die wel een adviserende rol vervult.

Een coach zal je ook niet helpen met het vormgeven van jouw businessplan of jouw marketingplan. Daarvoor klopt je best aan bij een bedrijfsconsultant.

Een business coach stelt gerichte open vragen om de coachee – dat is de persoon die gecoacht wordt – tot nieuwe inzichten en oplossingen te brengen. De coach gaat uit van het idee dat de coachee over alle bronnen en hulpbronnen beschikt die nodig zijn om zijn doel te bereiken.

Een business coach begeleidt de coachee tijdens dit ontwikkelingsproces. Drie kernwoorden zijn hierbij van belang: confidentialiteit, copartnership en resultaatgerichtheid. Coaching gebeurt altijd in een confidentiële setting en de business coach is te allen tijde tot geheimhouding verplicht. Als de coaching gebeurt in opdracht van een derde partij (bv. werkgever) dan zal de business coach deze derde partij enkel informeren over het proces, maar nooit over de inhoud van de sessies.

Daarnaast is coaching een vorm van copartnership: de business coach stelt gerichte vragen, de coachee levert de antwoorden. De coach en coachee leggen samen het coachingtraject af, waarbij de coachee en zijn coachingvraag centraal staan.

Tot slot is coaching resultaatgericht. Coachingsessies zijn dus geen vrijblijvende babbelsessies. Het is de bedoeling dat de coachee stap voor stap in beweging wordt gebracht en zich – met behulp van de business coach - ontwikkelt op persoonlijk vlak om zo zijn doel te bereiken.

 
Wie wordt mijn business coach?

Elke Van Parys is actief als professionele business coach, geaccrediteerd Insightstrainer en loopbaanbegeleider. Als ervaren onderneemster met ruime ervaring op het vlak van people management begeleidt ze in hoofdzaak leidinggevenden, zaakvoerders en ondernemers, maar ook als bediende kan je bij haar aankloppen voor professionele loopbegeleiding.

Als de coachingvraag niet meteen tot Elkes expertisedomein behoort, zal ze de coachee doorverwijzen naar een van de collega-coaches met wie ze op regelmatige basis samenwerkt.

 
Welke subsidies bestaan er?

Heydays” is een erkend opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille. Heydays’’ is daarnaast ook partner van Cevora en IPV. Ook in het kader van ESF kan er samengewerkt worden met Heydays’’. De subsidiekanalen van deze partners komen dus mogelijk in aanmerking. Afhankelijk van het paritair comité waarvan jouw bedrijf deel uitmaakt, kan je mogelijk een beroep doen op een afzonderlijke subsidieportefeuille.

 
Aanvaardt heydays’’ VDAB-loopbaancheques?

Jazeker. Heydays’’ werkt voor het luik loopbaanbegeleiding samen met TCS (Training & Coaching Square) in Zellik. Dankzij deze samenwerking kan je ook bij heydays’’ terecht met je VDAB-opleidingscheques.

 
Wie komt in aanmerking voor loopbaanbegeleiding?

Algemeen gesteld moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze voorwaarden voldoen: Je woont in Vlaanderen of Brussel. Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige. Je werkte in de laatste 2 jaar minimum 1 jaar als werknemer of zelfstandige.

 
Wat is Insights Discovery?

Insights is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument, gebaseerd op het werk van Carl Jung, dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem maakt gebruik van een heldere en gemakkelijk te begrijpen kleurentaal. Vurig rood, stralend geel, helderblauw en zacht groen zijn de vier Insightskleuren die we gebruiken om de persoonlijke gedragsvoorkeuren (Jungiaanse voorkeuren) van jou en/of jouw medewerkers te bepalen.

Insights geeft mensen een kader om meer inzicht te krijgen in zichzelf (en anderen) en op basis daarvan zich verder persoonlijk te ontwikkelen.

Insights is een prachtige en krachtige tool om de communicatie en productiviteit binnen teams te bevorderen, om persoonlijk of als team sneller doelen te bereiken, om te groeien als leidinggevende, om zelf inzicht te verwerven en inzicht in de gedragsvoorkeuren van anderen, om betere relaties met klanten op te bouwen, professionelere presentaties te geven en noem maar op. De toepassingsmogelijkheden zijn legio.

 
Hoe werkt Insights Discovery?

Elke deelnemer of coachee vult op voorhand een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Op basis van de antwoorden wordt een persoonlijk Insights Discovery Profiel gegenereerd. Dit is een gedetailleerd verslag dat als basis kan dienen voor een individuele coaching of een Insights Training.

Aan de hand van hun persoonlijke Insightsprofiel kunnen medewerkers ontdekken waar hun ontwikkelpunten liggen en een gericht actieplan ontwikkelen voor hun persoonlijke en interpersoonlijke groei.

 
Hoeveel deelnemers worden per groep toegelaten bij een Insights Discovery training?

Voor een optimaal resultaat telt een groep niet meer dan 12 deelnemers. Voor grotere groepen wordt meestal met twee coaches gewerkt, om de workshop op een kwalitatieve manier te laten verlopen.

 
Geeft heydays” enkel trainingen in het Nederlands?

Neen, de communicatietrainingen kunnen naast het Nederlands ook in het Frans of het Engels gegeven worden.

Taaltrainingen

 
Wie wordt mijn taaltrainer?

Sowieso krijg je bij heydays” een toptrainer toegewezen, een taaltrainer met een passie voor zijn of haar vak en met vele jaren ervaring op de teller. Alle taaltrainers verbonden aan heydays” zijn ervaren taalprofessionals. Afhankelijk van jouw keuze word je begeleid door een native taaltrainer of semi-native trainer. Afgaand op de eindevaluaties van onze klanten mogen we zonder blikken of blozen stellen dat onze taaltrainers, een voor een, zeer goed tot uitmuntend scoren.

Intern voorzien we bij heydays” op regelmatige tijdstippen opleidingen en ontmoetingsmomenten voor onze trainers. We vinden het immers belangrijk dat zij kennis, ervaring en good practices met elkaar kunnen delen.

 
Welke subsidies bestaan er voor taalopleidingen?

Er zijn op de Vlaamse en Belgische markt best wel wat subsidiemogelijkheden. Denk maar aan de kmo-portefeuille voor Vlaamse kmo’s. Dankzij deze subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid kunnen Vlaamse kmo’s tot 40% terugbetaald krijgen van hun taaltraining of taalbad.

Maar dit is verre van de enige subsidiemogelijkheid. Sommige sectorfondsen – zoals IPV voor de voedselverwerkende bedrijven – kennen aanvullende subsidies toe voor inhouse taaltrainingen, open taalopleidingen en taalcursussen “Nederlands op de werkvloer”. Behalve IPV zijn er nog andere sectorfondsen die subsidies toekennen voor taalcursussen op maat. Informeer dus zeker naar de mogelijkheden bij jouw sectorfonds.

Behoor je tot PC200, dan kan je misschien een beroep doen op het subsidiekanaal van Cevora. Heydays” is partner van Cevora/Cefora, voor onder meer de taalwebinars, maar ook voor inhouse taaltrainingen.

Of misschien bestaat er een mogelijkheid om jouw taalcursus te laten subsidiëren via ESF, het Europees Sociaal Fonds?

 
Hoe bepalen jullie het taalniveau van de deelnemers?

Het actuele taalniveau wordt bepaald op basis van een objectieve taaltest. Deze test kan face-to-face, telefonisch of schriftelijk afgenomen worden.

Wanneer je opteert voor de formule Jack of Queen, wordt de taaltest doorgaans telefonisch afgenomen. De deelnemers worden elk afzonderlijk – op een afgesproken tijdstip - opgebeld door een van de native taaltrainers van heydays”. Het telefonische gesprek kan niet worden voorbereid en wordt van a tot z in de doeltaal gevoerd. Op basis van een aantal parameters wordt een inschatting gemaakt van het ERK-niveau van de deelnemer. (ERK = Europees Referentiekader)

Afhankelijk van het soort taaltraining (individueel, in groep, voorkennis of niet, focus op schrijven of spreken …) zal nagegaan worden of een voorafgaandelijke taaltest nodig is en zo ja, op welke manier de taaltest idealiter afgenomen wordt.

 
Hoeveel kost een taalcursus bij heydays”?

Een taaltraining is eigenlijk helemaal niet duur. Zeker niet als je weet wat je er allemaal voor in de plaats krijgt en al zeker niet als een deel van de taalopleiding gesubsidieerd kan worden.

Bovendien betaal je bij heydays” enkel de face-to-face-contacturen met de taaltrainer en het cursusmateriaal. De rest van het dienstenpakket krijg je er gratis en voor niets bovenop. Zo betaal je bij heydays” geen supplementen voor project management, noch voor de verplaatsing (km-vergoeding) van de trainer, noch voor de huur van onze vergaderzaal. Parkeren kan je trouwens vlak voor de deur op een ruime en gratis parking.

Sowieso stelt heydays” altijd een fixed price voor, zodat jij als klant bij de bestelling heel duidelijk weet hoeveel de taalcursus zal kosten. Bij heydays” kom je zo nooit voor onaangename verrassingen te staan. Because we walk the talk.

Wil je jouw investering maximaal laten renderen, zodat ook andere medewerkers de vruchten kunnen plukken van de taalcursus, dan zijn onze formules King en Ace misschien wel iets voor jou.

Voor een budgetvoorstel op maat, neem je best vrijblijvend contact op met Sofie Bekaert, jouw contactpersoon voor taalopleidingen op maat.

 
Welke talen kan ik volgen bij heydays”?

In principe kan je voor iedere taalvraag bij ons terecht. De populairste taal bij heydays” is en blijft het Frans. Dat geldt zowel voor taaltrainingen als voor vertalingen. Daarnaast zijn ook Nederlands (Nederlands op de werkvloer), Duits, Engels, Spaans en Italiaans erg in trek. Maar er zitten nog meer talen in onze portefeuille! Zo organiseerde heydays” in het verleden ook al taalopleidingen Zweeds, Arabisch, Indonesisch, Pools, Russisch, Slovaaks, Bulgaars, Tsjechisch en Portugees.

Heb je een concrete taalvraag? Neem vrijblijvend contact op met Sofie Bekaert, jouw contactpersoon voor taalcursussen op maat. Zij zal jou met een smile en met kennis van zaken de nodige informatie bezorgen.

 
Hoe evalueren jullie de taalcursus?

Standaard wordt voor iedere taalcursus een eindevaluatierapport opgesteld. De taaltrainer evalueert de vorderingen en motivatie van de cursist(en) en bezorgt een overzicht van de behandelde topics.

Op vraag van de klant kunnen we ook een eindtest organiseren om zo de vorderingen van de deelnemers meetbaar te maken. Hoe die eindtest eruitziet, wordt bepaald in samenspraak met de klant.

Ook aan de deelnemers wordt gevraagd om een tussentijdse evaluatie en eindevaluatie in te vullen. Bij heydays” houden we graag de vinger aan de pols en streven we naar een maximale klantentevredenheid.

 
Hoe snel kan ik starten met mijn taalopleiding?

De startdatum van jouw taalcursus bepaal je zelf. In functie van jouw beschikbaarheden en die van de taaltrainer wordt een planning op maat uitgewerkt.

 
Waar vindt mijn taalcursus plaats?

Jij vraagt, wij draaien. Onze taaltrainers zijn actief in gans Vlaanderen en Brussel hoofdstad. In Deinze (tussen Gent en Kortrijk) beschikt heydays” bovendien over eigen vergaderzalen. Heb je zelf geen geschikte ruimte, dan reserveren we graag een vergaderzaal voor jouw taalcursus.

 
Hoelang duurt een opleiding?

Het aantal contactsessies bepaal je zelf. Doorgaans wordt geopteerd voor een traject van minimum 30 contacturen, maar minder kan uiteraard ook.

Vertalingen

 
Hoeveel kost een vertaling?

De prijs van een vertaling is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de talencombinatie, het volume, het vakgebied, de moeilijkheidsgraad en de deadline.

Wil je weten hoeveel het kost om jouw tekst door een professioneel vertaalbureau te laten vertalen? Vul het offerteaanvraagformulier in en we bezorgen jou snel een vrijblijvende offerte. Je kan natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met Koert Rogiers en hem het te vertalen document per mail bezorgen.

 
Vertalen jullie enkel algemene teksten?

Neen, we zijn een allround vertaalbureau en leveren niet alleen algemene vertalingen. Je kan bij ons terecht voor: commerciële vertalingen, technische vertalingen, websitevertalingen, juridische vertalingen, medische vertalingen, financiële vertalingen, beëdigde vertalingen, gelegaliseerde vertalingen, economische vertalingen en softwarevertalingen.

 
Werken jullie met vaste vertalers?

Ja. Wij proberen voor iedere opdrachtgever altijd met dezelfde vertaler(s) te werken. Omdat wij een professionele band hebben opgebouwd met deze mensen, kunnen we vertrouwen op hun kunnen en op hun professionaliteit. Opdrachtgevers die ons regelmatig vertaal- en/of revisiewerk doorsturen, kunnen er zo zeker van zijn dat hun vertalingen steeds verzorgd worden door dezelfde deskundigen. Op die manier kunnen deze vertalers ook beter op hun specifieke wensen inspelen. Ook bij nieuwe klanten doen wij uiteraard zoveel mogelijk een beroep op ons professionele netwerk.

 
Ik wil een tekst laten vertalen. Wat moet ik doen?

Zeer eenvoudig: vul ons online offerteformulier in en stuur ons de tekst(en) door. Geef in ieder geval aan naar welke taal of talen het document moet worden vertaald en wanneer je de vertaling wenst te ontvangen. Vervolgens gaan wij over tot de analyse van de te vertalen tekst(en) en maken we een offerte waarbij we rekening houden met de talencombinatie, het volume, het vakgebied, de gewenste deadline en eventuele revisie. Ga je akkoord met onze offerte, dan gaan wij meteen aan het werk. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Koert Rogiers en hem het te vertalen document per mail bezorgen.

 
Hoe kan ik mijn tekst het best aanleveren voor een kosteneffectieve vertaling?

De beste, snelste en meest voordelige manier om ons de bronteksten te bezorgen, is als Word-bestand via e-mail. Het vertalen van Word-documenten werkt altijd het makkelijkst en het snelst. Ook de lay-out van jouw originele document blijft hierbij intact. Uiteraard kunnen wij ook andere bestandsformaten aan.

 
Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler uitgevoerd wordt. Dat is een vertaler die ingeschreven is bij een rechtbank van eerste aanleg. Concreet gesproken, voorziet de beëdigde vertaler de vertaling van zijn naam en handtekening. Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent die een officieel karakter.

Soms moet de beëdigde vertaling ook nog gelegaliseerd worden. Aangezien die tweede stap niet in alle situaties vereist is, doe je het best eerst navraag bij de betrokken dienst voordat je bijkomende kosten maakt.

 
Wat is een gelegaliseerde vertaling?

Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die een rechtbank van eerste aanleg afstempelt om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler met de handtekening in het vertalersregister vergeleken. De legalisatie bevestigt met andere woorden de oorsprong van een document.

De officiële autoriteit bevestigt de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van de zegel of de stempel op het stuk en maakt hiermee de gelegaliseerde vertaling officieel. De legalisatie is een louter administratieve formaliteit die geen authenticiteit aan de inhoud van een akte verleent.

In België zijn verschillende instellingen bevoegd om handtekeningen te wettigen. Naargelang het document waarop de te legaliseren handtekening staat, dien je je tot de geschikte instellingen wenden: het gemeentebestuur, de rechtbank, het ministerie, de ambassade, enz.

 
Is een beëdigde vertaling automatisch een gelegaliseerde vertaling?

Neen. Een beëdigde vertaling is de vertaling van een officieel document en is door een beëdigd vertaler voorzien van de noodzakelijke handtekening, stempel én verklaring. Legalisatie is een extra stap. Zo wordt de procedure genoemd waarbij de rechtbank de authenticiteit van de handtekening van de beëdigd vertaler bevestigt. Deze handtekening wordt vergeleken met de handtekening die opgenomen is in het register van beëdigde vertalers. Komen beide overeen, dan wordt de vertaling voorzien van een extra stempel. Een gelegaliseerde vertaling is dus een beëdigde vertaling die door de rechtbank afgestempeld is.

 
Hoe ontvang ik mijn vertaling?

Een niet-beëdigde vertaling krijg je van ons altijd in de digitale versie. Het bestand in kwestie wordt standaard per e-mail verstuurd. Van een beëdigde vertaling of gelegaliseerde vertaling ontvang je de papieren versie.

 
Hoe moeten vertaalopdrachten betaald worden?

Wij aanvaarden betalingen per bankoverschrijving op het rekeningnummer dat je op onze factuur kan terugvinden. Bedrijven en organisaties dienen hun factuur binnen de 15 dagen na levering te betalen. Voor particulieren kunnen we vooruitbetaling vragen, waarbij het totale bedrag overgemaakt dient te worden bij aanvaarding van onze offerte.